Equestrian Challenge

EQUESTRIAN CHALLENGE

Po vyše 90 rokoch sme sa rozhodli nadviazať na tradície chovu koní v Rimavskej Sobote. Chov koní je takmer vždy úzko spätý aj s konskými súťažami v rôznych disciplínach, pretože v dnešnej dobe sú kone chované predovšetkým na športové účely. Je úžasné sledovať akú popularitu majú konské súťaže po celom svete, od Anglicka, cez Európu, Arabské krajiny až po Spojené štáty americké. Za posledné roky aj u nás na Slovensku zaznamenávame podobný trend kedy si stále viac ľudí nájde svojho “koníčka“ práve v stajni.

My sme sa rozhodli usporiadať súťaž v parkúrovom skákaní, pretože práve táto disciplína vhodne zapadne do nádherného prostredia rekreačnej lokality Kurinec – Zelená voda, kde sa aj po skončení súťaže môžete pokochať pohľadom na kone, prípadne si sami zajazdiť, alebo sa nechať povoziť na koči  v rámci agroturistiky.

Po úspešnom prvom ročníku, ktorý sa konal v auguste 2011 máme ambície založiť novú tradíciu s usporadúvaním parkúrových pretekov, každoročne zvyšovať úroveň súťaže a prilákať čo najviac kvalitných koní so svojimi jazdcami.

Konské preteky odjakživa patrili k noblesným športom pripomínajúcim skôr kultúrne podujatia, na ktorých sa zúčastňovali tie najvýznamnejšie osobnosti a so zatajeným dychom obdivovali nádheru týchto ušľachtilých zvierat a ich výkony. Veríme, že aj Vy sa prídete presvedčiť o týchto slovách a spoločne s Vašimi blízkymi zažijeme neopakovateľné momenty vo fantastickej atmosfére na Equestrian Challenge.

Teším sa na Vás
Ing. Ladislav Sedmák
riaditeľ pretekov